Екип

д-р Теодора Домусчиева

 • Завършва висшето си образование в Стоматологичния факултет на Медицинска академия - София през 1992г.
 • Създава ведомствен кабинет за служителите в Национален център по хигиена.
 • Работила е в спешни, детски и поливалентни кабинети в поликлиники, както и под наем в различни частни кабинети.
 • През 1999 придобива специалност Обща стоматология.
 • От 2003 тя работи в частния си кабинет в Медицински център "Д-р Домусчиеви".

д-р Богдан Домусчиев

 • Завършва Медицинска Академия София през 1989 година.
 • През 1995 година придобива специалност Гинекология.
 • 1990 - 1998г - III Специализирана АГ болница София
 • 1998 - 2001г - АГ отделение в VIII ДКЦ София
 • 2001 - 2008 - АГ клиника при II Градска болница София
 • 2004г до настоящия момент Частна практика в МДЦ "Д-р Домусчиеви" - прегледи, аборти и малки гинекологични хирургични операции II Специализирана АГ болница Шейново София - раждания, цезарови сечения
 • 2009г - Признати права и регистриран във Великобритания
 • 2011г - Признати права и регистриран в Швеция
 • 2012г - Признати права, регистриран и работещ в Норвегия

Д-р Николай Марков

 • Един от водещите специалисти по мамология в България.
 • Завършва Медицинска академия - София през 1979.
 • През 1988 придобива специалност хирургия и през 2001 придобива втора специалност - онкология.
 • Работи в Националната болница по онкология.
 • Има над 20 публикации и 3 патента в областта на оперативната хирургия на гърдата в частност при органосъхраняващи операции и пластика при рак на млечната жлеза;

Д-р Милко Христов Малчев

 • Завършил медицина в Медицинска Академия – София през 1989 г.
 • До 1991г. работа в областта на извънболнична спешна и неотложна медицинска помощ.
 • От 1991 г. работи в областта на интензивното лечение на спешни състояния в кардиологията
 • 1995 г. придобита специалност по Вътрешни болести.
 • От 2002 г. -  консултации и функционални кардиологични изследвания – Холтер ЕКГ, 24-часово амбулатолно мониториране на артериално налягане и велоергометрия.